[1]
Fedorowicz-Kruszewska, M. 2019. Sustainable libraries — fashion or necessity?. JLIS.it . 10, 1 (Jan. 2019), 92–101. DOI:https://doi.org/10.4403/jlis.it-12500.