Giordano, Tommaso. 2015. “Luigi Crocetti’s Libraries”. JLIS.It 6 (2):1-11. https://doi.org/10.4403/jlis.it-11079.