Dei, Luigi. 2018. “Foreword”. JLIS.It 9 (1). https://doi.org/10.4403/jlis.it-12441.