Fedorowicz-Kruszewska, M. (2019) “Sustainable libraries — fashion or necessity?”, JLIS.it , 10(1), pp. 92–101. doi: 10.4403/jlis.it-12500.